دوشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1386
غضنفر بادکنک فروشی باز کرده بود ، اما بعد ازمدتی ورشکست شد، چون بادکنک هایش را به شرط چاقو می فروخت